• Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt.: „Rozwój wysokiej jakości usługi społecznych jako forma inkluzyjnego wsparcia dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.08.01.00-16-0055/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, dla celów rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę:

Sprzętów niezbędnych do stworzenia wypożyczalni sprzętu medycznego.

Szczegółowy wykaz sprzętów niezbędnych do stworzenia wypożyczalni sprzętu medycznego oraz wymagania techniczne i parametry dla tego sprzętu zawarte są w specyfikacji technicznej (pobierz). 

UWAGA:

- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia na dowolnie wybraną przez siebie część towarów określonych w opisie zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cen zaoferowanych przez Dostawcę w złożonej ofercie.

- Okres związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składanie ofert.

 

Cena dostawy powinna uwzględniać:

- dostawę zakupionego sprzętu do siedziby Zamawiającego,

- udzielenie co najmniej 24 miesięcznej pisemnej gwarancji na zakupiony sprzęt (chyba że inaczej określono w specyfikacji technicznej),

- możliwość realizacji zakupu dowolnie wybranej części towarów określonych w zamówieniu.

 

Warunki finansowe:

- cenę za poszczególne towary należy podać w PLN w kwocie BRUTTO,

- Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT,

- rozliczenie za wykonaną usługę realizowane będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru zakupionego sprzętu,

- płatność za dostawę realizowana będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku,

 

Oferty prosimy składać w formie skanu wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną druku oferty najpóźniej do dnia 23.11.2020 r. do godziny 09:00 na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiście dostarczyć druk oferty do Sekretariatu Fundacji Przemijanie przy ul. Katowickiej 39C/9 w Opolu.

Poniżej do pobrania plik z wykazem sprzętu oraz jego specyfikacją techniczną:

Specyfikacja techniczna sprzętu do stworzenia wypożyczalni sprzętu medycznego PDF

Poniżej do pobrania pliki z formularzem ofertowym w wersjach:

Formularz PDF

Formularz MS Word (docx)

 

 

 

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/