• Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt.: „Rozwój wysokiej jakości usługi społecznych jako forma inkluzyjnego wsparcia dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.08.01.00-16-0055/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, dla celów rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację usługi:

Konsultacje i porady prawne dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ich rodzin oraz opiekunów faktycznych, realizowane w miejscu pobytu/zamieszkania beneficjentów lub w siedzibie Zamawiającego w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

Konsultacje realizowane będą w obrębie miasta Opola w zależności od potrzeb w miejscu pobytu/zamieszkania beneficjentów lub w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze oraz soboty, średnio w wymiarze 2 godzin zegarowych w tygodniu. Okres realizacji usługi od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

Łączna liczba godzin konsultacji nie większa niż 208 godzin.

UWAGA:

- Zamawiający ma prawo dokonać zmiany liczby godzin z przyczyn niezależnych od niego (np. w związku z absencją uczestników projektu, zmianami sytuacji epidemiologicznej spowodowanej zachorowaniami na COVID-19, itp.).

- Termin realizacji usługi może ulec zmianie, w przypadku zmiany terminu realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

- Usługa świadczona będzie przez osobę z wykształceniem prawniczym (radcowie prawni, adwokaci, magister prawa).

 

Cena usługi powinna uwzględniać:

- udzielenia porady, konsultacji prawnej w miejscu pobytu/zamieszkania beneficjentów lub w siedzibie Zamawiającego,

- koszty dojazdu do miejsca realizacji usług,

- zapewnienie narzędzi niezbędnych do realizacji usług,

- okres realizacji usług od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

 

Warunki finansowe:

- cenę usługi ( za jedną godzinę zegarową przy ilości minimum 160 godzin ) w okresie realizacji zamówienia należy podać w PLN w kwocie BRUTTO,

- cenę za realizację całości zamówienia  dla zakładanej ilości 208 godzin należy podać w PLN w kwocie BRUTTO,

- Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT,

- rozliczenie za wykonaną usługę realizowane będzie w etapach na koniec każdego miesiąca kalendarzowego w okresie realizacji usługi,

- płatność za usługę realizowana będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- w przypadku, gdy złożona oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi na warunkach wskazanych w złożonej ofercie w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- w przypadku przekroczenia posiadanego budżetu na przedmiotową usługę Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranym Wykonawcą.

 

Ofert prosimy składać w formie skanu wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną druku oferty najpóźniej do dnia 05.10.2020 r. do godziny 09:00 na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiście dostarczyć druk oferty do Sekretariatu Fundacji Przemijanie przy ul. Katowickiej 39C/9 w Opolu.

Poniżej do pobrania plik z formularzem ofertowym w wersjach:

Formularz PDF

Formularz MS Word (docx)

 

 

 

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/