• Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt.: „Stworzenie kompleksowej i koordynowanej opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w środowisku domowym” numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.08.01.00-16-0039/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, dla celów rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę:

Sprzętów niezbędnych do stworzenia wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt.: „Rozwój wysokiej jakości usługi społecznych jako forma inkluzyjnego wsparcia dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.08.01.00-16-0055/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, dla celów rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę:

Sprzętów niezbędnych do stworzenia wypożyczalni sprzętu medycznego.

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt.: „Rozwój wysokiej jakości usługi społecznych jako forma inkluzyjnego wsparcia dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.08.01.00-16-0055/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, dla celów rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację usługi:

Konsultacje i porady prawne dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ich rodzin oraz opiekunów faktycznych, realizowane w miejscu pobytu/zamieszkania beneficjentów lub w siedzibie Zamawiającego w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt.: „Rozwój wysokiej jakości usługi społecznych jako forma inkluzyjnego wsparcia dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.08.01.00-16-0055/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, dla celów rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację usługi:

Dostarczenie 3 razy w tygodniu do wskazanych miejsc pobytu/ zamieszkania, ciepłych, dwudaniowych posiłków obiadowych złożonych z zupy, drugiego dania i kompotu wraz z ustaleniem zapotrzebowania dietetycznego i kalorycznego, dla 7 osób starszych, w tym niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących w jednoosobowych gospodarstwach domowych i osiągających niskie dochody.

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/