• Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

Uwaga! Pola oznaczone znakiem gwiazdki (*) muszą być obowiązkowo wypełnione lub zaznaczone.

 

Wybór kursu
Dane osoby zgłaszającej
Adres zamieszkania
Doświadczenie zawodowe
Powered by BreezingForms

 

UWAGA:


1. W przypadku opłacania szkolenia przez pracodawcę uczestnika szkolenia wymagane jest załączenie oświadczenia pracodawcy potwierdzającego ten fakt.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie o stażu pracy w zawodzie pielęgniarki / położnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U..Nr 197,poz.1923 § 23 ust.2 z 2003r.) oraz kserokopię prawa wykonywania zawodu.  

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/