• Fundacja PRZEMIJANIE

 • Fundacja PRZEMIJANIE

 • Fundacja PRZEMIJANIE

 • Fundacja PRZEMIJANIE

Realizacja wizyt w każdym pakiecie występuje od poniedziałku do piątku (w pakiecie trzecim – do soboty) w godzinach od 8.00  do 19.00 (zgodnie z ustaleniami podopiecznego i jego rodziny). Każda wizyta trwa dwie godziny. W razie potrzeby istnieje możliwość wydłużenia czasu wizyty po ustaleniu z pacjentem i rodziną.

PAKIET PIERWSZY: dla osób w dużym zakresie samodzielnych wymagających pomocy przy niektórych czynnościach. Elastyczny dobór godzin opieki. Wizyty dwa razy w tygodniu:

 •  Pomoc w wykonaniu niektórych czynności samoobsługowych
 • Przygotowanie i rozłożenie leków
 • Pomoc w przygotowaniu posiłków, zrobienie zakupów
 • Pomoc w rehabilitacji
 • Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
 • Utrzymanie czystości w środowisku podopiecznego
 • Edukacja w zakresie samoopieki i samopielęgnacji

 CENA PAKIETU 368 ZŁ

 

PAKIET DRUGI: dla osób o mniejszym zakresie samodzielności, z problemami w poruszaniu się na większych odległościach i funkcjonujących tylko w warunkach domowych. Elastyczny dobór godzin opieki. Wizyty cztery razy w tygodniu:

 •          Pomoc w wykonywaniu czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 •          Przygotowywanie i podawanie leków
 •          Pomoc przy przygotowywaniu posiłków i robienie zakupów
 •          Rehabilitacja domowa
 •          Bieżąca ocena stanu zdrowia
 •          Monitorowanie stanu skóry i toaleta p/odleżynową
 •          Utrzymywanie czystości środowiska pacjenta
 •          Edukacja pacjenta i rodziny w zakresie pielęgnacji

CENA PAKIETU 736 ZŁ

 

PAKIET TRZECI: dla osób z dużymi deficytami w funkcjonowaniu, w dużym stopniu zależnych od opieki.  Elastyczny dobór godzin opieki. Wizyty sześć razy w tygodniu:

 •          Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 •          Przygotowywanie i podawanie leków
 •          Przygotowywanie posiłków i robienie zakupów
 •          Rehabilitacja domowa
 •          Bieżąca ocena stanu zdrowia
 •          Monitorowanie parametrów
 •          Prowadzenie bilansu płynów
 •          Monitorowanie stanu skóry i toaleta p/odleżynową
 •          Utrzymywanie czystości środowiska pacjenta
 •          Edukacja rodziny w zakresie pielęgnacji i radzenia sobie z problemami podopiecznego
 •          Pomoc rodzinie w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego
 •          Profilaktyka powikłań wynikających z unieruchomienia

CENA PAKIETU 1104 ZŁ

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/