• Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

Misją Fundacji jest stworzenie najlepszych warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym, o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego. Godna opieka nad osoba starszą jest dla nas punktem wyjścia do poszukiwania rozwiązań kompleksowych w tym poszerzania oferty rynku pracy o wykwalifikowaną kadrę gotową wykonywać w pełni profesjonalne usługi opiekuńcze. Poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych i likwidowanie szarej strefy na rynku usług opiekuńczych działamy zarówno w kierunku poprawy jakości świadczenia usług opiekuńczych w Polsce jak i ograniczenia bezrobocia.

Naszym celem jest:
•    Promocja i rozwój opieki geriatrycznej
•    Rozwój wolontariatu
•    Edukacja i wsparcie społeczne

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/