• Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

„OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ”


Adresat kształcenia: osoby od 18 roku życia, osoby opiekujące się osobami starszymi
Cel kształcenia: nabycie umiejętności opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną ruchowo
i intelektualnie. Przygotowanie do pracy w zawodzie opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
Tryb kształcenia: mieszany

PROGRAM KURSU:
Łącznie: 100 godzin dydaktycznych
w tym:
•    Zajęcia teoretyczne: 50 godz.
•    Ćwiczenia: 30 godz.
•    Zajęcia praktyczne: 20 godz.
Kurs przeznaczony jest także dla rodzin opiekujących się swoimi podopiecznymi i daje duże umiejętności w zakresie codziennego funkcjonowania z osobą starszą, komunikowania się, udzielania pierwszej pomocy, rehabilitacji. Zajęcia dostosowujemy do możliwości czasowych grupy i pracy zawodowej.

Zobacz zaproszenie

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/