• Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

Osoba starsza bardzo źle znosi nagłą zmianę środowiska, umieszczenie w nowym miejscu nawet na krótki okres czasu wiąże się często z dużymi trudnościami w funkcjonowaniu podopiecznego i nasilenie zmian związanych z otępieniem czy trudnościami w odnalezieniu się w danym miejscu. W związku z tym idealną sytuacją byłoby zabezpieczenie opieki w domu pacjenta.

Istnieje możliwość skorzystania z całodobowej opieki domowej nad podopiecznym:

  •          W przypadkach nagłych gdy osoba opiekująca się  zachoruje,
  •          Gdy rodzina wyjeżdża,
  •          Gdy opiekun potrzebuje skorzystać z tzw. „przerwy wytchnieniowej”,
  •          Inne nagłe sytuacje np. oczekiwanie podopiecznego na miejsce w ośrodku rehabilitacji lub DPS.

Pamiętajmy, że aby rodzina w pełni mogła funkcjonować z osobą starszą, niepełnosprawną potrzebuje dużego wsparcia co umożliwi podjęcie długoterminowego wysiłku związanego z obciążeniem opieką nad pacjentem.

Zakres opieki i czas ustalany jest indywidualnie.

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/