• Fundacja PRZEMIJANIE

 • Fundacja PRZEMIJANIE

 • Fundacja PRZEMIJANIE

 • Fundacja PRZEMIJANIE

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/

Informujemy, że OSTATNIE UZUPEŁNIAJĄCE postępowania kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych, które rozpoczęły się w grudniu 2017 roku, odbędą się w następujących terminach:

województwo dolnośląskie (Jelenia Góra):

 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 24 kwietnia 2018r. godz. 1530 (mała sala konferencyjna Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej przy ul. Kadetów 1 w Jeleniej Górze)

województwo opolskie (Kędzierzyn-Koźle):

 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 14 kwietnia 2018r. godz. 800 (sala nr 8 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Skarbowej 2 w Kędzierzynie-Koźlu)
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH - 18 kwietnia 2018r. godz. 1530 (Aula Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Skarbowej 2 w Kędzierzynie-Koźlu)
 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 18 kwietnia 2018r. godz. 1530 (Aula Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Skarbowej 2 w Kędzierzynie-Koźlu)

  województwo opolskie (Opole):

 • PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 13 kwietnia 2018r. godz. 1530 (Biuro Fundacji PRZEMIJANIE przy ul. Katowickiej 39C/9 w Opolu)
 • PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 20 kwietnia 2018r. godz. 1600 (Biuro Fundacji PRZEMIJANIE przy ul. Katowickiej 39C/9 w Opolu)

województwo lubuskie (Gorzów Wielkopolski):

 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 13 kwietnia 2018r. godz. 1300 (Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wielkopolskim)
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 21 kwietnia 2018r. godz. 830 (Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wielkopolskim)
 • PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 21 kwietnia 2018r. godz. 1030 (Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wielkopolskim)

województwo lubuskie (Zielona Góra):

 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 20 kwietnia 2018r. godz. 1530 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” przy ul. Wazów 44 w Zielonej Górze)

 województwo warmińsko-mazurskie (Olsztyn):

 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 16 kwietnia 2018r. godz. 1530 (Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37A)

województwo kujawsko-pomorskie (Toruń):

 • PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 26 kwietnia 2018r. o godz. 1300 (Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. ks. Prałata Romualda Biniaka 3 w Bydgoszczy)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do jak najszybszego przesyłania do nas kart zgłoszeń w wersji on-line.

Warunkiem do przystąpienia do specjalizacji w ramach miejsc dofinansowanych jest:

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • nie odbywanie w okresie ostatnich 5 lat innej specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych (warunek nie dotyczy udziału w specjalizacji w ramach miejsc pełnopłatnych)

UWAGA !!!

W celu przystąpienia do wyżej wymienionych szkoleń specjalizacyjnych konieczne jest również złożenie wniosku o zakwalifikowanie do specjalizacji za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.

Aby możliwe było złożenie wniosku o zakwalifikowanie na specjalizacje poprzez SMK, oprócz założenia konta użytkownika konieczne jest również posiadanie aktywnych uprawnień PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA lub POŁOŻNEJ. Informacje na temat sposobu zakładania konta w SMK dostępne są na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pod linkiem.

 

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/

 

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt.: „Rozwój kompleksowych działań opiekuńczych, pielęgnacyjnych i zdrowotnych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych z woj. opolskiego”  numer wniosku o dofinansowanie: RPO.08.01.00-16-0011/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020,

 

ZAPRASZAMY:

 

Na konsultacje prawne dla rodzin, opiekunów faktycznych i podopiecznych. Konsultacje będą się odbywały w każdą środę od 16.30 do 18.30 od dnia 3 października 2018 roku w biurze Fundacji „Przemijanie” przy ul. Katowickiej 39C/9.

Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie wizyty na konsultacjach dzwoniąc pod numer +48 77 50 00 334

 

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/

W związku z niezależnymi od nas problemami występującymi w Systemie Monitorowania Kształcenia, w przypadku utrudnień w składaniu lub braku możliwości złożenia wniosku na szkolenia, prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, w celu podjęcia przez nas interwencji.

Na chwilę obecną ponownie powinno już być możliwe składanie wniosków na wszystkie realizowane przez nas szkolenia - również w województwie lubuskim.

ZAPRASZAMY !!!

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/

 

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/

Informujemy, że zmianie uległ termin UZUPEŁNIAJĄCEGO postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek/pielęgniarzy, dofinansowane ze środków publicznych, realizowane na terenie woj. dolnośląskiego w Jeleniej Górze, które rozpoczęło się w grudniu 2017 roku. Nowy termin postępowaniu uzupełniającego ustalono na dzień 6 kwietnia 2018r. godz. 1500 szczegóły

 

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/

Informujemy, że UZUPEŁNIAJĄCE postępowania kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych, które rozpoczęły się w grudniu 2017 roku, odbędą się w następujących terminach:

województwo dolnośląskie (Jelenia Góra):

 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 6 marca 2018r. godz. 1500  szczegóły
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - ODWOŁANE

województwo opolskie (Kędzierzyn-Koźle):

 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH - Czekamy na nowy termin
 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 14 marca 2018r. godz. 1100 szczegóły
 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 14 marca 2018r. godz. 1300 szczegóły

  województwo opolskie (Opole):

 • PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 14 marca 2018r. godz. 1630 szczegóły
 • PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 15 marca 2018r. godz. 1530 szczegóły

województwo lubuskie (Gorzów Wielkopolski):

 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 22 marca 2018r. godz. 1130 szczegóły
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 22 marca 2018r. godz. 1400 szczegóły
 • PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 22 marca 2018r. godz. 1600 szczegóły

województwo lubuskie (Zielona Góra):

 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 20 kwietnia 2018r. godz. 1530 szczegóły

 województwo warmińsko-mazurskie (Olsztyn):

 • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 23 marca 2018r. godz. 1530 szczegóły

województwo warmińsko-mazurskie (Elbląg):

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 24 marca 2018r. godz. 800 szczegóły
 • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY ( Posiadamy tylko miejsca pełnopłatne !!! ) - 24 marca 2018r. godz. 1100 szczegóły

województwo kujawsko-pomorskie (Toruń):

 • PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY - 7 kwietnia 2018r. godz. 1000 szczegóły

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do jak najszybszego przesyłania do nas kart zgłoszeń w wersji on-line.

Warunkiem do przystąpienia do specjalizacji w ramach miejsc dofinansowanych jest:

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
 • nie odbywanie w okresie ostatnich 5 lat innej specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych (warunek nie dotyczy udziału w specjalizacji w ramach miejsc pełnopłatnych)

UWAGA !!!

W celu przystąpienia do wyżej wymienionych szkoleń specjalizacyjnych konieczne jest również złożenie wniosku o zakwalifikowanie do specjalizacji za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.

Aby możliwe było złożenie wniosku o zakwalifikowanie na specjalizacje poprzez SMK, oprócz założenia konta użytkownika konieczne jest również posiadanie aktywnych uprawnień PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA lub POŁOŻNEJ. Informacje na temat sposobu zakładania konta w SMK dostępne są na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pod linkiem.

 

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/