• Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

Wszystkie osoby opiekujące się osobami starszymi zapraszamy na szkolenie:

„OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Cel kształcenia: nabycie umiejętności opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie. Przygotowanie do pracy w zawodzie opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Więcej informacji w zakładce: „KONFERENCJE I SZKOLENIA”.

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/