ul. Katowicka 39c/9, Opole

Realizowane projekty

Aktualnie Fundacja „Przemijanie” realizuje następujące projekty:

  1. RPOP.08.01.00-16-0003/20
  2. RPOP.08.01.00-16-0039/20
  3. RPOP.08.01.00-16-0055/19

Projekty, które Fundacja „Przemijanie” zrealizowała:

  1. RPOP.08.01.00-16-0011/18
  2. RPOP.08.01.00-16-0031/18
  3. RPOP.08.01.00-16-0034/18